Norske Redningshunder - Temakveld 5. februar 2013

Vi hadde en utrolig fin og informativ temakveld om og med Norske Redningshunder (NRH) på Møst, tirsdag 5. februar. Det er ikke enkelt – for ikke å si umulig - å oppsummere et 3 timer langt foredrag, men Bente Bjerkestrand har skrevet et kjempebra referat for oss :) 

Fra NRH kom Odd Einar Tysnes, Wenche Osborg og Elisabeth Edvardsen.

Odd Einar Tysnes, Elisabeth Edvardsen og Wenche Osborg - En fin gjeng :) 

Temakvelden fikk god oppslutning fra våre medlemmer. Det var tydelig at dette var noe mange gjerne ville høre mer om. Interessen fra andre var imidlertid overraskende lav. 

Ikke hele forsamlingen er med på dette bildet, men vi ser at det var en lydhør og inspirert forsamling på Møst denne tirsdagskvelden med NRH. Og, det var mye godt å spise - En stor takk til Asbjørg Ingeborgvik, Edel Helen Andresen og Aina Grønseth:) 

Representantene fra NRH informerte om:
  • ŸOrganisasjonen, 
  • hva de driver med og
  • veien frem mot en godkjent redningshund. 

Odd Einar formidlet om deres arbeid, utdanningsløpet og hvordan det er å være en del av NRH på en veldig god måte - Grundig, inspirerende, realistisk og med en god porsjon bra humor :)  

Utdanningsløpet for hund og fører er forholdsvis langt og omfattende for nybegynnere (2-3 år), men dersom du har hatt en godkjent redningshund tidligere blir løpet vesentlig kortere når du skal godkjenne neste hund. Ekvipasjene må opp til re-godkjenning hvert andre år.

Hundeføreren må skoleres blant annet i opplæring og utnyttelse av egen hund, bruk av kart og kompass, førstehjelp, taktisk bruk av hund og personell under aksjoner og samarbeid med andre organisasjoner og etater under aksjoner. En hundefører i Norske Redningshunder må kunne ta vare på seg selv og sin hund i forbindelse med aksjoner, også under ekstreme forhold.

Det er 3 typer godkjenninger:
  • Ettersøkshund (barmark/sommer)
  • Lavinehund (vinter)
  • Ruinsøk (en påbygning for de som har min. en B-godkjent ettersøks- eller lavinehund) 
Videre er det 3 nivåer frem mot en godkjent redningshund - C, B og A – hvor du med A-godkjenning står i beredskap 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Dette betyr at du hele tiden må melde fra om hvor du er og om du ikke er tilgjengelig (f.eks er på ferie). Med A-godkjenning i lavine må du i tillegg til enhver tid ha hund og utstyr i rimelig nærhet, samt kartlagt mulige landingsplasser for helikopter hvor du enn befinner deg, da tiden er en kritisk faktor ved snøskred. Det er vel ikke å overdrive å si at dette blir mer en livsstil enn en hobby.

Vi fikk presentert et svært realistisk bilde av hva det vil si å være en del av Norske Redningshunder – både på godt og vondt. Det ble presisert at de fleste utkallingene kom på nattestid og når det er dårlig vær. Du bør derfor ikke være mørkeredd, og du må kunne kle deg etter været. I tillegg dreier de fleste utkallingene seg ikke lenger om bortkomne bærplukkere, Det er som oftest personer innen psykiatrien, personer med rusproblemer eller personer som er suicidale (også barn). Stadig større del av utkallingene er også i tettbygde strøk, og ikke bare i skog og fjell som tidligere.

Det er klart at dette er ikke noe for alle, men det går fint ann å bli med på kurs og treningssamlinger for å «kjenne på» om dette er noe for deg.

Her ser vi noe av utstyret som er med i sekken for førere  av lavinehunder.  GPS, skredsøker, spade...

Wenche Oshaug fortalte om samlinger og treningsmiljø med god støtte - Det er fokus på det sosiale, og alle blir godt kjent og stiller  opp for hverandre. 

Miljøet og samholdet i Norske Redningshunder ble fremhevet som meget godt, og de fremsto også som en sammensveiset gjeng. Det er også klart at du får et helt spesielt forhold til din hund ved å bruke den på denne måten, og det er vel helt unødvendig å si at det å finne en savnet person må være utrolig givende og meningsfylt! 


Litt utpå kvelden ble det vist film fra en øvelse med lavinehunder .
Fortsatt film :)

I DiO09 Møre og Romsdal er det et treningslag i Molde som blir det nærmeste. De trener på ulike steder i distriktet. Er du interessert i å være med på disse treningene tar du kontakt med treningsansvarlig Elisabeth Edvardsen på mobil 941 88 672, så får du SMS om tid og sted for treninger. Dette forutsetter vel at du melder deg inn i NRH.

For egen regning vil jeg tilføye at vi også har mye kunnskap og erfaring innenfor sporsøk, feltsøk, runderingssøk og lydighet her i Norsk Schäferhund Klub da dette inngår i konkurranse-programmene i RIK og NBF (IP og bruks). Det skulle derfor være gode muligheter for våre medlemmer til trening lokalt og ev. kombinere konkurranse- og redningshund. Vi i NSchK trenger også et større treningsmiljø innenfor bruks, for å kunne opprettholde et visst aktivitetsnivå.

Se Norske Redningshunders hjemmeside på www.norske-redningshunder.no for mer info.Kort oppsummert: En lærerik og svært interessant kveld på Møst 
med engasjerte og dyktige foredragsholdere fra NRH!

Tusen takk for at dere ville komme til oss Odd Einar, Wenche og Elisabeth! :-)


Det var mye bra humor på Møst denne kvelden også. Jeg husker ikke helt hva som ble sagt i forkant av dette bildet, men det var helt klart Asbjørg som hadde sagt noe veldig artig. Lurer på om det var noe med at de ikke var bare snille... ;) 

Elisabeth skal opp til B-godkjenning i lavine, og fikk derfor endel utstyr som hun trenger til trening og utmarsj.

Til slutt noen ord fra bloggdama: De fleste av oss ble vel sittende med tanker om vi er egnet/har mulighet til å starte med redningshund, for det er jo uten tvil givende og veldig spennende arbeid. Et motargument er kanskje at man er en smule mørkeredd, men jeg hadde sannsynligvis også endt opp som ufrivillig figurant - Bente hadde stor tro på at akkurat jeg kom til å gå meg vill på treninger og oppdrag, og jeg tror hun har rett... nok en gang ;) Og, helt til slutt: En stor takk til Bente for å ha arrangert en superbra temakveld på Møst! :) 


Kommentarer

Populære innlegg